máy cấp liệu rung được sử dụng trong khai thác quặng sắt