làm thế nào tôi có thể biết sự khác biệt giữa fluorit và thạch anh