công suất của các nhà máy võng trong chế biến quặng khoáng