10 và 21 máy nghiền hàm đã sử dụng trong roswell chúng tôi